1
Bạn cần hỗ trợ?

Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp theo quy định mới

Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp giữa doanh nghiệp và một tập thể khác nhằm đảm bảo những yêu cầu, quyền lợi giữa hai bên. Vì sao cần có hợp đồng khi sử dụng dịch vụ vệ sinh? Nó có những đặc điểm cụ thể ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể ngay sau đây.

HỢP ĐỒNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THEO MẪU MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——o0o——

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

(Số:…/….)

BÊN THUÊ DỊCH VỤ ( Gọi là Bên A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố…………………………………Cấp ngày……………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là:……………………………….Chức vụ ……………………………………………………………………………………………………………………

Giấy uỷ quyền số:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ ( Gọi là Bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố…………………………………Cấp ngày…………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là:………………………………. Chức vụ………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy uỷ quyền số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xét rằng:

Bên A là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp số . . . . . . . . . . do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư . . . . . . . cấp ngày …/…/…, có nhu cầu tìm kiếm đơn vị đủ năng lực để  dọn vệ sinh văn phòng – và các công trình phụ trợ khác;

Bên B là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp số . . . . . . . . . . do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư . . . . . . . . . . cấp ngày …/…/…, có đủ năng lực để thực hiện dọn dẹp, vệ sinh văn phòng và các công trình phụ trợ khác;

Hai Bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

1.1.  Địa điểm làm việc:…………………….hoặc tại bất kỳ một vị trí làm việc khác có thể được thay đổi bằng thông báo trước bằng văn bản của Bên A.

1.2.  Ngày làm việc:……………………….. (không bao gồm các ngày Lễ, Tết /bao gồm các ngày Lễ, Tết)

1.3.  Thời gian làm việc: Từ……….đến ……….h hàng ngày.

Điều 2: Phạm vi công việc

2.1.  Bên B thực hiện các công sau đây mỗi ngày:

 • Rửa ly;
 • Lau tất cả điện thoại;
 • Lau tất cả các mặt bàn;
 • Đổ rác và gạt tàn thuốc;
 • Lau dấu tay trên cửa chính;
 • Lau tất cả các cửa kính, tường kính, vách kính.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

 • Tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện, nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm làm việc được chỉ định tại Điều 1 của Hợp Đồng vệ sinh công nghiệp và cung cấp cho bên B một diện tích nhỏ để bên B làm kho chứa thiết bị, dung cụ phục vụ công việc.
 • Bên A có trách nhiệm thông báo đến cán bộ công nhân viên bên A về việc nhân viên của bên B đến làm và cử người giám sát công việc
 • Hướng dẫn đầy đủ cho bên B về các nội quy, quy định của cơ quan mình mà bên B phải chấp hành khi đến làm việc.
 • Cam kết không tuyển dụng nhân viên của Bên B ít nhất trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp Đồng này, trừ trường hợp tuyển dụng rộng rãi trên thông tin đại chúng hoặc thông qua các đại lý tuyển dụng.
 • Phản ánh kịp thời cho bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của nhân viên bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của Bên B

 • Bên B có trách nhiệm về việc trả các khoản lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng cho nhân viên của mình và các khoản phải trả phải nộp
 • Bên B đảm bảo rằng việc thực hiện Dịch Vụ không gây ảnh hưởng cho Bên A và những người khác trong tòa nhà, không gây ô nhiễm môi trường.
 • Bên B có trách nhiệm tư cung cấp Nhân công, thiết bị và dụng cụ vệ sinh công nghiệp, máy móc và các hóa chất phục vụ cho công việc
 • Nhân viên Bên B không được phép mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hay tài sản ra khỏi văn phòng Bên A mà chưa được sự cho phép của Bên A.
 • Cung cấp danh sách nhân viên của bên B và đảm bảo về nhân cách, lý lịch của đội ngũ nhân viên của mình.
 • Trong quá trình làm việc tại quý cơ quan nếu Quý cơ quan không hài lòng về nhân viên của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay người cho bên A.
 • Cam kết công nhân của mình phải tuyệt đối chấp hành và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và giữ bí mật các thông tin biết được của bên A.
 • Đảm bảo, chịu trách nhiệm và bồi thường 100% giá trị đối với việc làm mất mát, hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) và các rủi ro về an toàn do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc, khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của cả hai bên.
 • Các hóa chất làm sạch của bên B đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.

Điều 5: Phí dịch vụ

Phí dịch vụ theo Hợp Đồng này là: [ ………………..] VNĐ/tháng, bằng chữ: […………………. ], đã bao gồm phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ, dụng cụ và hóa chất tẩy rửa.

Phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, Phí chuyển tiền.

Điều 6: Phương thức thanh toán

6.1.Thanh toán bằng chuyển khoản.

Tên tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………………………………………………………

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Thời điểm thanh toán: 01 tháng/lần, được Bên A thanh toán cho Bên B vào 10 (mười) ngày đầu tiên của ký thanh toán. Nếu Bên A không thực hiện thanh toán cho bên B đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên A thực hiện việc thanh toán.

Điều 7: Thời hạn hợp đồng

7.1. Hợp Đồng vệ sinh công nghiệp này có hiệu lực kể từ ngày … tháng .. năm .. và tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày …tháng …năm ….

7.2. Hợp Đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.

7.3. Hợp Đồng này được chấm dứt vào các trường hợp sau:

7.3.1. Vào ngày hết hạn hoặc hết bất kỳ thời gian gia hạn nào sau đó;

7.3.2. Một trong các Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật;

7.3.3. Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

7.3.4. Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể

7.3.5.   Theo thoả thuận giữa các Bên;

7.4. Không phụ thuộc vào quy định tại điều khoản bên trên của Hợp Đồng vệ sinh công nghiệp này, Bên A có thể ngay lập tức và bất cứ lúc nào chấm dứt Hợp Đồng mà

không cần thông báo trước nếu:

7.4.1.  Dịch Vụ không được cung cấp đúng hạn và đúng mức;

7.4.2.  Bên B bị chấm dứt, cho dù bắt buộc hay tự nguyện (trừ khi vì mục đích hợp nhất hoặc tái cấu trúc);

Điều 8: Sự kiến bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).

Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (02) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng vệ sinh công nghiệp này của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (05) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia.

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này

Điều 10: Các điều khoản chung

10.1. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng vệ sinh công nghiệp này. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.

Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của cả hai Bên.

10.2. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực ngang nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hợp đòng vệ sinh công nghiệp - 1

KHI NÀO CẦN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Nếu bên sử dụng dịch vụ là cá nhân thì việc sử dụng hợp đồng là không cần thiết, bởi vì thực sự những yêu cầu cũng như điều khoản ràng buộc trong thanh toán không nhiều. Những mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp thực sự được xem là không quá cần thiết. Vì khách hàng cá nhân thường không cần phải hoạch toán và cần trình nhiều giấy tờ. Đối với những khách hàng này, hai bên sẽ thỏa thuận với nhau bằng hóa đơn mua bán bình thường. Trong hóa đơn này cũng sẽ nêu rõ những hạng mục giá, công việc cần làm,…

Đối với những khách hàng là công ty, tòa nhà, khách sạn lớn si cần dùng đến hợp đồng vệ sinh công nghiệp. Bởi vì sử dụng dịch vụ lâu dài, sẽ giúp ràng buộc và đảm bảo cam kết nghĩa vụ giữa hai bên. Hơn nữa những đơn vị này cũng cần phải xuất hóa đơn hoặc làm các thủ tục trong công ty. Tùy theo từng nhu cầu cũng như thỏa thuận riêng của bên cung cấp và bên thuê, mỗi hợp đồng cũng sẽ có những điều khoản riêng biệt

Hơn nữa, hợp đồng vệ sinh công nghiệp được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo cam kết giữa hai bên. Ngoài ra với những điều khoản bắt buộc, quy định về phương thức thanh toán, trách nhiệm mỗi bên cũng được nêu rõ. Tất cả tranh chấp đều sẽ giải quyết dựa trên những thỏa thuận trên hợp đồng

Vệ sinh công nghiệp

Là đơn vị có thâm niên trong ngành vệ sinh công nghiệp, chúng tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi thi công dịch vụ, với nhưng kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ngắn được thời gian thi công cũng như công đoạn vì vậy giá thành luôn được đảm bảo tốt nhất.

0934.224.177